De pluimvee sector

Een eiproductenhandelaar is een bedrijf dat eiproducten koopt en verkoopt.

Het EU hygiënepakket is niet alleen van toepassing op locaties waar fysiek sprake is van de productie en/of opslag van levensmiddelen. Het is ook van toepassing op handelaren die eigenaar zijn van levensmiddelen. Het EU hygiënepakket is van toepassing op alle levensmiddelenbedrijven.

  • De definitie van ‘levensmiddelenbedrijf’ Verordening 178/2002 (artikel 3, tweede lid):
    onderneming, zowel publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk actief is in enig stadium van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen
  • De definitie van “exploitant van een levensmiddelenbedrijf” Verordening 178/2002 (artikel 3, derde lid):
    natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de in de levensmiddelenwetgeving vastgestelde voorschriften in het levensmiddelenbedrijf waarover hij de leiding heeft
  • Ook de activiteit “inkoop en verkoop van levensmiddelen” valt onder het begrip “stadium van de productie, verwerking en distributie”. De definitie van dit begrip staat ook in verordening 178/2002 (artikel 3, zestiende lid):
    alle stadia, met inbegrip van invoer, vanaf de primaire productie van een levensmiddel tot en met opslag, vervoer, verkoop of levering daarvan aan de eindverbruiker en, voorzover van toepassing, invoer, productie, vervaardiging, opslag, vervoer, distributie, verkoop en levering van diervoeder

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Toezicht Wet dieren
> Toezicht EU hygiënepakket
> Toezicht Dierlijke bijproducten
> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Voorcertificering eieren

 

Meer informatie

> Wijziging werkwijze COKZ toezicht Salmonella-verdachte en -besmette stal(len)

 

Veel gestelde vragen