De zuivel- en ei(producten)sector

.

Verenigd Koninkrijk: invulling tijdpad voor inrichting importcontroles aan de grens

Op 29 augustus 2023 heeft het Verenigd Koninkrijk de definitieve versie van het Border Target Operating Model (BTOM) gepubliceerd, waarmee de Britse importcontroles voor planten/plantaardige producten, dieren/dierlijke producten en levensmiddelen zijn vastgelegd. Via het BTOM deelt de Britse regering officieel mee hoe zij vorm geeft aan een eigen grenscontrolesysteem.

Hoewel de invoering van grenscontroles door het VK vele malen (deels) is uitgesteld, bereidt het ministerie van LNV zich voor op een nieuw controleregime dat daadwerkelijk op 31 januari 2024 wordt geïmplementeerd. Het is dus belangrijk dat een ieder zich definitief gaat voorbereiden.

De Britse regering heeft voor de controles het volgende tijdspad aangekondigd:

  • Vanaf 31 januari 2024 is voor een grote groep dierlijke producten, planten en plantaardige producten vanaf een medium risico, een fytosanitair dan wel veterinair certificaat verplicht voor invoer in het VK. Dit betreft de meeste dierlijke producten, en 5 soorten snijbloemen.
  • Vanaf 30 april 2024 opent het VK Border Control Posts (BCPs) en gaat bovengenoemde producten uit de EU fysiek controleren.
  • Vanaf 31 oktober 2024 worden alle exporteurs vanuit de EU verplicht om voorafgaand aan het vervoer naar het VK een veiligheidsverklaring (ENS) in te dienen.

De afgelopen weken zijn veel reacties op het BTOM opgehaald bij bedrijven, branchevertegenwoordigers en keuringsdiensten. Een aantal zaken in het BTOM is nog niet geheel duidelijk. Het VK geeft daarop aan nog met nadere informatie te komen. Tevens heeft Nederland diverse vragen uitgezet via de formele EU-kanalen en rechtstreeks aan het VK. Inmiddels is het een en ander al wat duidelijker geworden, zie Antwoorden DEFRA 24-11-2023 | PDF Hoewel sommige benodigde verduidelijkingen de voorbereiding compliceren, zijn ze geen reden die voorbereiding niet uit te voeren.

De diverse Brexit-overleggen tussen de stakeholders (brancheorganisaties, keuringsdiensten, NVWA) gaan ook de komende periode door. Ontvangen antwoorden op onze vragen zullen wij daar delen. Vragen van ondernemers, zijn via brancheorganisatie of keuringsdienst in die stakeholder-overleggen in te brengen, of rechtstreeks te stellen op het emailadres brexit@nvwa.nl. Indien gewenst worden specifieke Brexit-bijeenkomsten gefaciliteerd.

Het originele gepubliceerde document staat op de website van DEFRA

In de NVWA-Exportassistent  zijn altijd de geldende importregels per derde land na te lezen. Die informatie wordt naar aanleiding van de nieuwe Britse eisen zo snel mogelijk geactualiseerd.

Er geldt een certificeringsplicht voor bepaalde zuivel- en eiproducten. Voor zuivel/zuivelproducten betreft het rauwe melk of producten op basis hiervan zoals rauwmelkse kaas, en die gekoeld bewaard worden. Daarnaast zijn ook zuigelingenvoeding en FSMP’s (foods for special medical purposes) deels certificeringsplichtig. De volledige risicoindeling is terug te lezen op de website van DEFRA.

Voor eieren betreft het verse eieren alsook gekookte en gepelde eieren voor zover ze niet bij kamertemperatuur houdbaar zijn. Voor eiproducten betreft het de producten die niet bij kamertemperatuur houdbaar zijn zoals de vloeibare eiproducten. Hierbij speelt het geen rol of deze producten al dan niet een hittebehandeling ondergaan hebben.

Zodra er meer bekend is over de certificeringsmodaliteiten zal het COKZ dit via de branches communiceren.

Meer informatie

> Target Operating Model (TOM)
> Grensstrategie 2025