De pluimvee sector

Vleeskuikenbedrijven ontvangen over het algemeen pasgeboren kuikens vanuit een broederij. De vleeskuikens blijven 6 tot 8 weken op het bedrijf totdat ze het gewenste slachtgewicht hebben bereikt.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om bij vleeskuikenbedrijven toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft het toezicht op:

> Toezicht Wet dieren

Veel gestelde vragen