De pluimvee sector

Mengvoederbedrijven die voeder leveren voor vleeskuikens waarbij op basis van artikel 11 van Vo. (EG) nr. 543/2008 en de Regeling dierlijke producten voorwaarden worden gesteld aan o.a. de samenstelling van de voeding vallen onder toezicht van het COKZ.

Dit betreft het toezicht op:

> Toezicht Wet dieren

Veel gestelde vragen