De pluimvee sector

Een eiproductenfabrikant is een bedrijf dat eiproducten produceert door middel van de verwerking van eieren, bestanddelen of mengsels van eieren, of door verdere verwerking van verwerkte producten.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Toezicht Wet dieren
> Toezicht EU hygiënepakket
> Toezicht Dierlijke bijproducten
> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Voorcertificering eieren

 

Meer informatie

> Wijziging werkwijze COKZ toezicht Salmonella-verdachte en -besmette stal(len)

 

Veel gestelde vragen