De pluimvee sector

Voor de export van consumptie-eieren en eiproducten naar derde landen, is een veterinair gezondheidscertificaat van de NVWA vereist. De eisen welke derde landen stellen is terug te vinden op de NVWA website via https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten#/ 

NVWA is verantwoordelijk voor de borging op de dierziekte clausules. Overige verklaringen m.b.t. volksgezondheid, laboratoriumonderzoeken, origine van het product of grondstoffen (t/m kipnummers) en toegepaste (hitte)behandelingen worden door COKZ geborgd. NVWA kan o.a. op basis van de controles van COKZ het definitieve veterinaire gezondheidscertificaat verstrekken.

COKZ verstrekt de benodigde waarborgen momenteel op twee verschillende manieren: via voorcertificaten of direct in e-CertNL. COKZ werkt met NVWA aan het digitaliseren van de ei-certificering door het direct vastleggen van de controles in e-CertNL. Dit betekent dat het afgeven van handmatige voorcertificaten in de loop van 2024 per land uitgefaseerd zal worden.

Sjablonen

Voor niet-bindende bestemmingen kan gebruik worden gemaakt van het volgende sjabloon
> Blanco sjabloon voor voorcertificaat | Docx
Voor bindende bestemmingen gelden vastgestelde verklaringsteksten
> Sjablonen bindende bestemmingen

Het afgeven van handmatige voorcertificaten wordt in de loop van 2024 per land volledig uitgefaseerd.

Administratieve controle via e-CertNL

De volgende bestemmingen worden rechtstreeks in e-CertNL aangevraagd

  • Servië (ei-producten)
  • Groot Brittannië (eieren- en eiproducten)
  • Turkije (ei-producten)

Meer informatie

Voor meer informatie over de afgifte van voorcertificaten kunt u contact opnemen met de afdeling Exportcertificaten:
eicertificaten@cokz.nl

Voor al uw vragen met betrekking tot uw aanvraag in e-CertNL kunt u zich rechtstreeks wenden tot de helpdesk van NVWA:
nvwacoa@nvwa.nl

Veel gestelde vragen