De pluimvee sector

Voor de export van consumptie-eieren en eiproducten naar derde landen, is een gezondheidscertificaat van de NVWA nodig. Daarin staan verklaringen over de volksgezondheid, laboratoriumonderzoeken en de origine van het product en/of de grondstoffen. De NVWA kan zo’n gezondheidscertificaat afgeven op basis van een voorcertificaat van het COKZ.

Het COKZ geeft in de voorcertificaten verklaringen af over:

  • volksgezondheidsaspecten (b.v. hittebehandelingen, hygi├źnische werkwijze, opslag)
  • origine van het product en/of de grondstoffen (b.v. eieren afkomstig van Nederlandse legbedrijven)
  • uitgevoerde laboratoriumonderzoeken (b.v. salmonella, radioactiviteit)

Sjablonen

Er is een vastgesteld sjabloon voor het aanvragen van voorcertificaten, deze is hier te vinden:
> Blanco sjabloon voor voorcertificaat | Docx
Voor bindende bestemmingen gelden vastgestelde verklaringsteksten, deze teksten zijn hier per land te vinden:
> Sjablonen bindende bestemmingen

Meer informatie

Voor de procedure voor certificering van consumptie-eieren en eiproducten, verwijzen wij naar de
> Procedure voorcertificering
> Formulier voor aanvrager eieren en eiproducten voorcertificaten

Voor meer informatie over de afgifte van voorcertificaten kunt u contact opnemen met de afdeling Exportcertificaten.

Contactgegevens

Team exportcertificaten:
> Contactformulier exportcertificaten
033 – 496 56 90

Team gegevensverwerking
> Contactformulier gegevensverwerking

Veel gestelde vragen