De pluimvee sector

Voor de export van consumptie-eieren en eiproducten naar derde landen, is een gezondheidscertificaat van de NVWA nodig. Daarin staan verklaringen over de volksgezondheid, laboratoriumonderzoeken en de origine van het product en/of de grondstoffen. De NVWA kan zo’n gezondheidscertificaat afgeven op basis van een voorcertificaat van het COKZ.

Het COKZ geeft in de voorcertificaten verklaringen af over:

 • volksgezondheidsaspecten (b.v. hittebehandelingen, hygiënische werkwijze, opslag)
 • origine van het product en/of de grondstoffen (b.v. eieren afkomstig van Nederlandse legbedrijven)
 • uitgevoerde laboratoriumonderzoeken (b.v. salmonella, radioactiviteit)

Sjablonen

Er is een vastgesteld sjabloon voor het aanvragen van voorcertificaten, deze is hier te vinden:
> Blanco sjabloon voor voorcertificaat
Voor bindende bestemmingen gelden vastgestelde verklaringsteksten, deze teksten zijn hier per land te vinden:
> Sjablonen bindende bestemmingen

Meer informatie

Voor de procedure voor certificering van consumptie-eieren en eiproducten, verwijzen wij naar de
> Procedure voorcertificering
Inschrijfformulier voor aanvrager eieren en eiproducten voorcertificaten
>
Tarieven COKZ voorcertificering export 2020

Voor meer informatie over de afgifte van voorcertificaten kunt u contact opnemen met de afdeling Exportcertificaten.

Contactgegevens

Afdeling exportcertificaten:
Contactformulier exportcertificaten
033-4965690

Afdeling gegevensverwerking
Contactformulier

Veel gestelde vragen
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van zuivelproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele zuivelketen in Nederland. Producten met een NL erkenningsnummer moeten bij het COKZ onder aansluitmodule zijn gebracht om deze te kunnen certificeren. Er hoeft dan op het moment van verzending geen bemonstering meer uitgevoerd te worden. Voor de export van buitenlandse zuivel, neem contact op met de afdeling Exportcertificaten.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor datum van export?
  Exportdatum: datum waarop de zending de opslaglocatie verlaat. Deze datum toont niet op het certificaat. Verschepingsdatum: datum waarop de zending Nederland verlaat. Deze datum toont op het certificaat.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor locatie?
  Opslaglocatie: Locatie waar het product opgeslagen en geladen wordt. Deze locatie moet bij de NVWA of bij het COKZ geregistreerd ofwel erkend zijn. Inspectielocatie: Locatie waar het product klaar staat voor inspectie voor de keurmeester. Deze locatie toont niet op het certificaat. Staat wel vermeld in de handwijze en wordt automatisch gevuld vanuit de opgegeven opslaglocatie. Plaats van vertrek: Locatie die toont op het certificaat. Vul hier de opslaglocatie in.
 • Kan een zending nog gecertificeerd worden als deze Nederland al verlaten heeft?
  Nee dat is helaas niet mogelijk. Basisprincipe van certificering op afstand is dat de producten zich in Nederland bevinden op het moment van certificering. Dat wil zeggen het moment waarop het bedrijf het certificaat aanbiedt om geprint te worden (dus de printdatum die op het certificaat komt is leidend). Let op; COKZ en NVWA voeren op het geprinte certificaat nog een aantal finale controles uit.
 • Wat is een bindende afspraak?
  Bindende afspraak is een afspraak over de eisen van export tussen de Nederlandse overheid en de overheid van het derde land. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA: Landeneisen bij export
 • Wat is optie 1 en wat is optie 2 voor zuivelproducten?
  • Optie 1 houdt in dat de aanvrager van het exportcertificaat voor zuivelproducten zelf de gegevens ten behoeve van de zending invult in e-CertNL.
  • Optie 2 houdt in dat het COKZ van de aanvrager van het exportcertificaat van zuivelproducten de juiste gegevens aangeleverd krijgt ten behoeve van de zending. Het COKZ vult vervolgens de gegevens in e-CertNL. Aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.Deze optie geldt voor het verwerken van ongeveer 1 aanvraag per maand, met een maximum van 15 per jaar.
 • Als ik eieren/eiproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen?
  Certificaten voor eieren en eiproducten voor export buiten de Europese Unie worden verstrekt door de NVWA in Utrecht. Voordat er een certificaat wordt afgegeven door de NVWA is er een voorcertifcaat benodigd, deze worden afgegeven door de COKZ in Leusden, Voordat de voorcertificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden, deze stappen worden beschreven op de website:  Voorcertificering eieren
 • Als ik zuivelproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen?
  Voor export buiten de Europese Unie geeft het COKZ in Leusden certificaten af. Voordat dat de certificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden; een kennismakingsgesprek bij het COKZ en het alle stappen doorlopen die beschreven staan op deze website: Afgifte exportcertificaten zuivel