De pluimvee sector

Primaire producenten die door gekweekte vogels van het soort Gallus gallus gelegde eieren in de schaal produceren; de eieren zijn geschikt voor rechtstreekse consumptie door de mens of voor de bereiding van eiproducten. In Nederland zijn ongeveer 851 legeindpluimveehouderijen (mei 2019). Het merendeel hiervan (>85%) heeft zich aangesloten bij het kwaliteitsborgingsysteem IKB ei voor de legeindpluimveehouderij.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Toezicht Wet dieren
> Wet dieren voor dieren

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket.

Hygiënepakket

Het hygiënepakket en de wetgeving over dierlijke bijproducten stelt voorschriften aan de volgende onderdelen.

 • Algemeen
 • Administratie Diervoeders
 • Diergeneesmiddelen
 • Diergezondheid
 • Huisvesting
 • Ongediertebestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen
 • Afvalstoffen
 • Water
 • Eieren
 • Monsterneming en onderzoek
 • Dierlijke bijproducten

Meer informatie

> Inspecties bij pluimveehouders gaan ook tijdens vogelgriep-uitbraken door
> Wijziging werkwijze COKZ toezicht Salmonella-verdachte en -besmette stal(len)
> Stempelen van eieren voor directe verkoop aan de consument
> Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren
> Meting tijdens leegstand
> Publicaties nieuwsbrieven
> Het COKZ start met Monitoringsbezoeken in het kader van IKB ei

Veel gestelde vragen