Toegankelijkheidsverklaring

Het COKZ streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Eén van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

> Onderzoeksrapport
> Status toegankelijkheid