Toegankelijkheidsverklaring

Het COKZ streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid . Eén van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

> Onderzoeksrapport
> Status toegankelijkheid