Nieuws Overzicht

 

Brexit
Op deze pagina vindt u informatie over de Brexit.

Brand Twence Hengelo (20-07-2018)
Op 30 juni 2018 is er een brand geweest bij Twence in Hengelo.
Voor informatie over de gevolgen en de genomen maatregelen bij deze brand, verwijzen wij naar de website van de gemeente Hengelo: https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Actueel/Nieuws/Update-Veelgestelde-vragen-na-verhoogde-waarden-brand-Twence.html

Wim van der Sande nieuwe directeur COKZ (21-06-2018)
Met ingang van 13 augustus 2018 is Wim van der Sande benoemd tot directeur van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en tevens van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) dat deel uitmaakt van het COKZ.

Hij volgt Rini Bouwman op die binnenkort stopt als directeur van het COKZ.

Wim (54) is sinds 2003 in verschillende functies bij de NVWA en de voorgangers van de NVWA. Hij is van 1998-2003 Landbouwraad geweest in Roemenië (werkgebied Roemenië, Bulgarije en Albanië) en was daarvoor vanaf 1990 werkzaam bij het ministerie van LNV (o.a. als senior beleidsmedewerker en beleidsontwikkeling op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn.

De huidige functie van Wim van der Sande is “Director National Plant Protection” (de CVO van de plantaardige sector); hij is daarmee nationaal en internationaal het eerste aanspreekpunt voor Plantgezondheid en is ook verantwoordelijk voor de wering, beheersing en vrijwaring van plantenziekten.

Wim is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit (Zoötechniek met specialisatie in diergedrag en veterinaire epidemiologie).

Wim volgt Rini Bouwman op, die 11 jaar met succes leiding gegeven heeft aan het COKZ. Het bestuur is blij dat met de komst van Wim er weer een directeur benoemd is die zijn sporen in deze sector verdiend heeft.

D. Duijzer, voorzitter

Omgang dierlijke bijproducten (30-05-2018)
Recent heeft de Europese Commissie een richtsnoer gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ/NCAE besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal. Bijgevoegd vindt u hier een informatie-circulaire.

Jaarverslag 2017 beschikbaar
Het jaarverslag COKZ 2017 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden onder Publicaties > Jaarverslagen.
Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.

Toezicht melkveehouderij door het COKZ, doormeldingen (25-01-2018)
Het COKZ voert steekproefsgewijs onaangekondigde controles uit bij melkveehouders, op het voldoen aan de eisen van het EU-hygiënepakket. Voor meer informatie over de inhoud van deze controles, zie “Diensten”.
Indien u als melkveehouder een GLB-subsidie heeft aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dan dient u te voldoen aan de zogenaamde randvoorwaarden. Wordt er bij een controle door het COKZ, zoals genoemd in bovengenoemde alinea, een tekortkoming (‘Onvoldoende’) geconstateerd op een randvoorwaarde, dan dient het COKZ daarvan melding te doen aan de RVO. Dit noemen we ook wel doormelden.
De RVO bepaalt de consequentie van het niet voldoen aan de randvoorwaarden. Dit kan gevolgen hebben voor wat betreft de te ontvangen subsidie.
Meer informatie met betrekking tot de randvoorwaarden en de mogelijke consequenties bij het constateren van tekortkomingen kunt u vinden op de website van de RVO (www.RVO.nl), onder het thema “Agrarisch Ondernemen” en onderwerp “Gemeenschappelijk Landbouwbeleid”.

Wijziging lay-out exportcertificaten
Per 5 november 2017 wijzigt de lay-out van veel COKZ- en NVWA-exportcertificaten. Een Engelstalige kennisgeving waarmee u uw afnemers en andere belanghebbenden hierover kunt informeren, vindt u hier.

Snel naar…
Toezicht EU Hygiënepakket – Procedure registratie en erkenning
COKZ Aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket