Nieuws Overzicht

 

Wij zijn verhuisd.
Vanaf 17 juni 2019 is ons (bezoek)adres:
Fokkerstraat 1, 3833 LD Leusden
Postadres blijft: Postbus 250, 3830 AG Leusden
Internet blijft: www.cokz.nl
Telefoon blijft: 033 – 4965696


Jaarverslag

Het COKZ jaarverslag van 2018 is beschikbaar.

Brexit
Op 10 april hebben De Europese regeringsleiders aan de Britten verder uitstel gegeven voor hun vertrek uit de EU, er is nog veel onzekerheid over welke afspraken gaan gelden na de Brexit. Op deze pagina vindt u informatie over de Brexit. Op 11 april 2019 het laatst gewijzigd, voor het laatste nieuws klik hier.

Omgang dierlijke bijproducten (30-05-2018)
Recent heeft de Europese Commissie een richtsnoer gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ/NCAE besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal. Bijgevoegd vindt u hier een informatie-circulaire.

Toezicht melkveehouderij door het COKZ, doormeldingen (25-01-2018)
Het COKZ voert steekproefsgewijs onaangekondigde controles uit bij melkveehouders, op het voldoen aan de eisen van het EU-hygiënepakket. Voor meer informatie over de inhoud van deze controles, zie “Diensten”.
Indien u als melkveehouder een GLB-subsidie heeft aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dan dient u te voldoen aan de zogenaamde randvoorwaarden. Wordt er bij een controle door het COKZ, zoals genoemd in bovengenoemde alinea, een tekortkoming (‘Onvoldoende’) geconstateerd op een randvoorwaarde, dan dient het COKZ daarvan melding te doen aan de RVO. Dit noemen we ook wel doormelden.
De RVO bepaalt de consequentie van het niet voldoen aan de randvoorwaarden. Dit kan gevolgen hebben voor wat betreft de te ontvangen subsidie.
Meer informatie met betrekking tot de randvoorwaarden en de mogelijke consequenties bij het constateren van tekortkomingen kunt u vinden op de website van de RVO (www.RVO.nl), onder het thema “Agrarisch Ondernemen” en onderwerp “Gemeenschappelijk Landbouwbeleid”.

Wijziging lay-out exportcertificaten
Per 5 november 2017 wijzigt de lay-out van veel COKZ- en NVWA-exportcertificaten. Een Engelstalige kennisgeving waarmee u uw afnemers en andere belanghebbenden hierover kunt informeren, vindt u hier.

Snel naar…
> Toezicht EU Hygiënepakket – Procedure registratie en erkenning
> COKZ Aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket
> Erkenning vrijwillig intrekken NVWA-COKZ