De pluimvee sector

Bij de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong kunnen dierlijke bijproducten ontstaan. Dit zijn producten die niet (meer) bestemd zijn voor menselijke consumptie.

Het COKZ houdt toezicht op de naleving van de EU regelgeving voor dierlijke bijproducten in de Nederlandse eiersector. In opdracht van de NVWA voeren speciaal hiervoor aangewezen COKZ medewerkers controles uit.

Waarom is iets een ‘dierlijk bijproduct’?

Dit kan vanwege de producteigenschappen zijn. Hiervoor is regelgeving. Er kunnen ook commerciële redenen zijn om ei- en eierproducten niet meer voor menselijke consumptie te bestemmen.

Om te zorgen dat dierlijke bijproducten geen risico voor de gezondheid van mensen en dieren vormen, zijn er regels voor het verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren, verwerken en gebruiken of verwijderen van dierlijke bijproducten.

EU en Nederlandse regelgeving dierlijke bijproducten

De regels voor dierlijke bijproducten zijn opgenomen in de Europese Verordening (EG) nr. 1069/2009 en de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 142/2011.

Deze Verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via de Wet dieren (art. 3.3 t/m 3.6),  Besluit dierlijke producten (hoofdstuk 3) en de Regeling dierlijke producten (hoofdstuk 3).

De Europese Commissie heeft een Richtsnoer | PDF gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking tot de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal (zie ook nieuwsbrief | PDF).

Vindplaats regelgeving

Nederlandse regelgeving: via wetten.overheid.nl
Europese regelgeving: via  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Let op: Regelgeving wordt regelmatig aangepast. Zorg dat u de meest recente versie raadpleegt.

Meer informatie

Op de NVWA website vindt u meer informatie over Dierlijke bijproducten

Veel gestelde vragen