Bestuur

Het bestuur van het COKZ bestaat uit zes personen. De voorzitter wordt uit de leden gekozen. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. De benoeming van de voorzitter moet worden goedgekeurd door de ministers van LNV en VWS. De ministers van LNV en VWS moeten instemmen met de benoeming van de overige leden.

  • Statuten & Reglementen

> Statuten | PDF
> Reglement van bestuur (binnenkort beschikbaar)
> Reglement remuneratiecommissie (binnenkort beschikbaar)

  • ┬áRooster van aftreden bestuur

Naam
Functie
Termijn eindigt per
Her-benoembaar?
De heer mr. Drs. Ing. D. Duijzer Voorzitter 31 december 2023 Nee
De heer Ir. C.A.C.J. Oomen vicevoorzitter 31 december 2024 Nee
De heer drs. F.J.P. F. van Luin bestuurslid 31 december 2022 Nee
Mevrouw Ir. M. Hovenkamp bestuurslid 10 december 2024 Ja
Mevrouw lector Dr. Ir. A.G.J. Velthuis bestuurslid 10 december 2024 Ja
De heer Ir. W.J.H. van der Sande directeur* n.v.t. n.v.t.

* De directeur vervult tevens de rol van secretaris en penningmeester van het bestuur van COKZ.

  • Nieuwe bestuursleden

> 2021

  • Jaarverslagen

> Zie publicaties