Bestuur

Het bestuur van het COKZ bestaat uit zes personen. De voorzitter wordt uit de leden gekozen. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. De benoeming van de voorzitter moet worden goedgekeurd door de ministers van LNV en VWS. De ministers van LNV en VWS moeten instemmen met de benoeming van de overige leden.

  • Statuten & Reglementen

> Statuten | PDF
> Reglement van bestuur (binnenkort beschikbaar)
> Reglement remuneratiecommissie (binnenkort beschikbaar)

  • ┬áRooster van aftreden bestuur

Naam
Functie
Termijn eindigt per
Herbenoembaar?
De heer J.L. Geurtsvoorzitter31 december 2027Ja
De heer Ir. C.A.C.J. Oomenvicevoorzitter31 december 2024Nee
Mevrouw Ir. M.Hovenkampalgemeen bestuurslid10 december 2024Ja
Mevrouw Lector Dr. Ir. A.G.J. Velthuisalgemeen bestuurslid10 december 2024Ja
De heer Dr. Ir. H.J.C.M. van den Bijgaartalgemeen bestuurslid15 december 2027Ja
Ir. W.J.H. van der Sandedirecteur*nvtnvt

* De directeur vervult tevens de rol van secretaris en penningmeester van het bestuur van COKZ.

  • Nieuwe bestuursleden

> 2024
> 2021

  • Jaarverslagen

> Zie publicaties