Het COKZ controleert op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en eiproducten en op de handelsnormen voor pluimveevlees.

 • Door middel van controle, toezicht en kennis van de wetgeving, ziet het COKZ toe op de naleving van de regelgeving. Het COKZ doet dit voor en in opdracht van de overheid.
 • Het COKZ is een privaatrechtelijke controle-instelling, die zelf geen producten produceert of verhandelt.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving en staan onder toezicht van de Nederlandse overheid.
 • Controleert in het kader van Cross compliance.

Diensten

Het COKZ voert de volgende werkzaamheden uit:

 • houdt toezicht op de naleving van de Wet dieren;
 • houdt toezicht op de naleving van het EU Hygiënepakket;
 • houdt toezicht op EU-verordening Dierlijke bijproducten;
 • houdt toezicht op de randvoorwaarden die volgen uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de Cross compliance;
 • houdt toezicht op derde landen eisen ten behoeve van de export;
 • geeft exportcertificaten zuivel af;
 • geeft voorcertificaat eieren en eiproducten af;

Werknemers

Het COKZ werkt met in totaal ongeveer 66 werknemers in het kader van de controle van zuivelproducten, eieren en pluimveevlees.
> Organigram | PDF

Bestuur

Het bestuur van het COKZ bestaat uit zes personen. De voorzitter wordt uit de leden gekozen. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. De benoeming van de voorzitter moet worden goedgekeurd door de ministers van EZ en VWS. De ministers van EZ en VWS moeten instemmen met de benoeming van de overige leden.
> Bestuur

Directeur

Het COKZ heeft een directeur, die tevens secretaris en penningmeester is van het bestuur. De dagelijkse leiding van de Stichting ligt bij de directeur.

Jaarverslagen

> Zie publicaties