COKZ en Douane werken samen

Bedrijven die een erkenning hebben van het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (het COKZ) kunnen daarvan profiteren bij de aanvraag van een AEO-certificaat (Authorised Economic Operator). Dit komt omdat er bij de COKZ-erkenning op een aantal punten wordt getoetst die ook bij een AEO-certificering van belang zijn. Het gaat vooral om onderdelen uit het EU hygiënepakket gericht op de goederenstroom en op voedselveiligheid. Ook bij het toezicht zelf kan deze erkenning een efficiency-winst opleveren. Deze samenwerking is ingezet om de controlelast voor het bedrijfsleven te beperken.

Bij ernstige tekortkomingen op naleving van de regels

Worden bij een bedrijf ernstige tekortkomingen geconstateerd? Dan melden COKZ en de Douane dat aan elkaar. Daardoor kunnen wij snel risico’s onderkennen en verhogen we de veiligheid in de logistieke keten.