De pluimvee sector

Een pakstation koopt ongesorteerde eieren van een pluimveehouder of van een verzamelaar, sorteert deze naar kwaliteit en gewicht en levert ze vervolgens aan afnemers (bedrijven en consumenten).

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Toezicht Wet dieren
> Toezicht EU hygiënepakket
> Toezicht Dierlijke bijproducten
> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Voorcertificering eieren

 

Meer informatie

> Wijziging werkwijze COKZ toezicht Salmonella-verdachte en -besmette stal(len)

Veel gestelde vragen