De pluimvee sector

Een verzamelaar is een ondernemer die ongesorteerde eieren ophaalt bij of koopt van een pluimveehouder. Daarna levert hij deze eieren af of verkoopt ze aan een pakstation of aan de industrie.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Toezicht Wet dieren
> Toezicht EU hygiënepakket
> Toezicht Dierlijke bijproducten
> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Voorcertificering eieren

Meer informatie

> Wijziging werkwijze COKZ toezicht Salmonella-verdachte en -besmette stal(len)

Veel gestelde vragen