De pluimvee sector

Het COKZ controleert of bedrijven zich houden aan de handelsnormen voor eieren en pluimveevlees. De controles zijn gericht op verschillende eindproducten.

Handelsnormen

De handelsnormen zijn opgenomen in de Verordening (EU) nr. 1308/2013. Ze zijn uitgewerkt in de Verordeningen (EU) nr. 2023/2465, 2023/2466 (eieren) en EG nr. 543/2008 (pluimveevlees). Zie Wet dieren

Toezicht bij bedrijven

Ten aanzien van eieren wordt toezicht gehouden bij de volgende bedrijven:

  • legeindpluimveehouderijen (inclusief stalmetingen);
  • verzamelaars;
  • pakstations;
  • grossiers;
  • eiproductenfabrikanten.

Ten aanzien van pluimveevlees wordt toezicht gehouden bij;

  • Pluimveevleesbedrijven (kippen) indien zij pluimveevlees leveren conform artikel 11 en 12 van de Verordening (EG) nr. 543/2008
  • Mengvoederbedrijven die voeder leveren voor vleeskuikens waarbij op basis van artikel 11 van Vo. (EG) nr. 543/2008 en de Regeling dierlijke producten voorwaarden worden gesteld aan o.a. de samenstelling van de voeding
  • Slachterijen en uitsnijderijen.

Meer informatie

> Handelsnormen legeindpluimveehouderijen
> Handelsnormen eieren verzamelaars
> Handelsnormen eieren pakstations
> Handelsnormen grossiers
> Handelsnormen eiproductenfabrikanten
> Controlereglement eieren en pluimveevlees | PDF

Veel gestelde vragen