De zuivel sector

De afdeling Exportcertificaten geeft op jaarbasis voor de zuivel sector ongeveer 78 duizend certificaten af via e-CertNL, dit zijn veterinaire certificaten en COKZ certificaten. Daarnaast worden er nog 2200 certificaten buiten e-CertNL om afgegeven, o.a. registratiecertificaten.

Het COKZ is in Nederland bevoegd om namens de NVWA veterinaire exportcertificaten af te geven voor zuivelproducten. Daarnaast kan het COKZ gezondheids- en andere exportcertificaten verstrekken voor Nederlandse zuivelproducten. Hiervoor moeten producenten en producten bij het COKZ onder toezicht staan en de producten moeten worden gemaakt van melk van gezonde dieren. Op deze manier kan voor export worden verklaard dat producten geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Meer informatie

> Afgifte Exportcertificaten Zuivel
> Zuivelhandelaar

Veel gestelde vragen
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van zuivelproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele zuivelketen in Nederland. Producten met een NL erkenningsnummer moeten bij het COKZ onder aansluitmodule zijn gebracht om deze te kunnen certificeren. Er hoeft dan op het moment van verzending geen bemonstering meer uitgevoerd te worden. Voor de export van buitenlandse zuivel, neem contact op met de afdeling Exportcertificaten.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor datum van export?
  • Exportdatum: datum waarop de zending de opslaglocatie verlaat. Deze datum toont niet op het certificaat.
  • Verschepingsdatum: datum waarop de zending Nederland verlaat. Deze datum toont op het certificaat.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor locatie?
  • Opslaglocatie: Locatie waar het product opgeslagen en geladen wordt. Deze locatie moet bij de NVWA of bij het COKZ geregistreerd ofwel erkend zijn.
  • Inspectielocatie: Locatie waar het product klaar staat voor inspectie voor de keurmeester. Deze locatie toont niet op het certificaat. Staat wel vermeld in de handwijze en wordt automatisch gevuld vanuit de opgegeven opslaglocatie.
  • Plaats van vertrek: Locatie die toont op het certificaat. Vul hier de opslaglocatie in.
 • Kan een zending nog gecertificeerd worden als deze Nederland al verlaten heeft?
  Nee dat is helaas niet mogelijk. Basisprincipe van certificering op afstand is dat de producten zich in Nederland bevinden op het moment van certificering. Dat wil zeggen het moment waarop het bedrijf het certificaat aanbiedt om geprint te worden (dus de printdatum die op het certificaat komt is leidend).
  • Let op: COKZ en NVWA voeren op het geprinte certificaat nog een aantal finale controles uit.
 • Wat is een bindende afspraak?
  Bindende afspraak is een afspraak over de eisen van export tussen de Nederlandse overheid en de overheid van het derde land. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA: Landeneisen bij export
 • Wat is Optie 1 en wat is Optie 2 voor zuivelproducten?
  • Optie 1 houdt in dat de aanvrager van het exportcertificaat voor zuivelproducten zelf de gegevens ten behoeve van de zending invult in e-CertNL.
  • Optie 2 houdt in dat het COKZ van de aanvrager van het exportcertificaat van zuivelproducten de juiste gegevens aangeleverd krijgt ten behoeve van de zending. Het COKZ vult vervolgens de gegevens in e-CertNL. Aan deze dienst zijn extra kosten verbonden. Deze optie geldt voor het verwerken van ongeveer 1 aanvraag per maand, met een maximum van 15 per jaar.
 • Als ik eieren/eiproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen?
  Certificaten voor eieren en eiproducten voor export buiten de Europese Unie worden verstrekt door de NVWA in Utrecht. Voordat er een certificaat wordt afgegeven door de NVWA is er een voorcertificaat benodigd. Deze worden afgegeven door het COKZ in Leusden. Voordat de voorcertificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden:  
 • Als ik zuivelproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen?
  Voor export buiten de Europese Unie geeft het COKZ in Leusden certificaten af. Voordat de certificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden: