De zuivel sector

Ontvangers van boerderijmelk zijn de afdelingen van zuivelondernemingen of zelfstandige handelaren die de boerderijmelk afnemen van melkveehouderijen en zorg dragen voor het transport van de boerderij, eventueel na op- en overslag, naar de zuivelfabriek.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Toezicht Wet dieren
> Toezicht Dierlijke bijproducten

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket.

> Toezicht EU hygiënepakket

Vernieuwing toezicht boerderijmelk

> Toezicht boerderijmelk 2024 | PDF

Aanmelden nieuwe RMO-chauffeur

> Procedure nieuwe RMO-chauffeur | PDF
> Formulier aanmelden/afmelden/muteren (nieuwe) RMO-chauffeur

Opgave ontvangen boerderijmelk

> Formulier opgave ontvangen boerderijmelk 2023 (gesloten)

Meer informatie

> Publicaties nieuwsbrieven

Veel gestelde vragen