De zuivel sector

Bereiders van bijzondere voeding zijn de producenten van zuigelingenvoeding, voeding voor medisch gebruik en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor
zuigelingen en peuters.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Toezicht Wet dieren
> Toezicht Dierlijke bijproducten

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket.

> Toezicht EU hygiënepakket

Meer informatie

Op de website van de NVWA is uitgebreide informatie/toelichting te vinden t.a.v. Regelgeving voeding voor specifieke groepen.

> NVWA handboek Regelgeving

Nieuwsbrief

> Herziening controleprogramma’s bijzondere voeding | PDF

Veel gestelde vragen