De zuivel sector

Boerderijzuivelbereiders en kleinschalige zuivelbereiders produceren zuivelproducten op kleine schaal al dan niet op de boerderij. De afzet van deze producten vindt plaats via de handel, markten, retail, speciaalzaken en via de eigen winkel.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Toezicht Wet dieren
> Toezicht Dierlijke bijproducten

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket.

> Toezicht EU hygiënepakket

Voor boerderijzuivelbereiders is het zgn. EU hygiënepakket uitgewerkt in de hygiënecode Boerderijzuivel. Deze helpt u op een gemakkelijkere wijze te voldoen aan Europese regelgeving over voedselveiligheid. De code is bedoeld voor bereiders van boerderijzuivelproducten die hoofdzakelijk eigen melk verwerken alsmede kleinschalige bereiders die melk aankopen voor de bereiding van producten op ambachtelijke wijze. De hygiënecode Boerderijzuivelbereiders is aan te vragen via het secretariaat van de Bond van Boerderij Zuivelbereiders: secretariaat@boerderijzuivel.nl

Meer informatie

> Onderzoek op Shigatoxine-producerende Escherichia coli (STEC) in hoog risico producten
> Verkoop rauwe melk – nieuwsbrief 01 – 2023 | PDF

Veel gestelde vragen