De zuivel sector

Procedure algemeen

Om zuivelproducten te kunnen exporteren (buiten de Europese Unie) moet de productieketen onder toezicht staan van COKZ of NVWA. In geval van onder toezicht door het COKZ, zal het productiebedrijf een erkenningsnummer krijgen (Z-nummer).
Voor het aanvragen van exportcertificaten, moeten de producten aangemeld zijn onder een van de aansluitmodules. Het controleprogramma voor export is opgesteld door het COKZ en bestaat uit diverse aansluitmodules. Als er in de producten buitenlandse grondstoffen worden gebruikt, moet u dit ook laten weten, daarvoor is een aparte aansluitmodule.
Meer informatie over bovenstaande procedures is te verkrijgen via de afdeling Gegevensverwerking.

COKZ controleprogramma’s

Om te beschikken over betrouwbare informatie voor de afgifte van exportcertificaten, heeft het COKZ controleprogramma’s (aansluitmodules) vastgesteld, zie figuur 1. Deze aansluitmodules zijn van toepassing op Nederlandse zuivel. Voor buitenlandse grondstoffen is een aparte aansluitmodule beschikbaar.
Ook zijn er controleprogramma´s (aansluitmodules) voor export naar specifieke bestemmingen zoals bijvoorbeeld Algerije, Douane Unie, Brazilië en China.

Figuur 1. Exportprogramma COKZ (aansluitmodules verschillende productgroepen)

De volgende certificaten zijn via het COKZ verkrijgbaar:

 

 • Veterinaire certificaten

In een veterinair certificaat geeft de Nederlandse overheid (NVWA) een aantal verklaringen af over de hoedanigheid van het product en de veterinaire omstandigheden (dierziekten) waaronder het product is bereid.
Deze veterinaire certificaten worden in Nederland afgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Wanneer deze verklaringen worden gevraagd voor zuivelproducten, kan de aanvraag bij het COKZ worden ingediend. Ten behoeve van de afgifte van exportcertificaten voor zuivelproducten bestemd voor menselijke consumptie zijn in een overeenkomst werkafspraken gemaakt tussen het COKZ en de NVWA. Er is dagelijks een NVWA-dierenarts aanwezig bij het COKZ voor het afgeven van deze certificaten.

 • Gezondheidscertificaten

In een standaard gezondheidscertificaten verklaart de Nederlandse overheid dat een bepaald product geschikt is voor menselijke consumptie en dat het onder toezicht bereid is. Het COKZ is in Nederland bevoegd om gezondheidscertificaten te verstrekken voor Nederlandse zuivelproducten. Een deel van deze certificaten wordt namens de Minister van LNV afgegeven. De standaard gezondheidscertificaten worden door het COKZ afgegeven namens de Nederlandse overheid of namens het COKZ zelf.
Naast de standaard gezondheidscertificaten kan het COKZ voor Nederlandse producten diverse, specifieke clausules in certificaten afgeven (b.v. over dioxine, vrije verkoop, radioactiviteit). Hiervoor heeft het COKZ ook verschillende controleprogramma’s.

 • Registratiecertificaten

Het COKZ kan voor het registreren van bedrijf en/of product(en) in het 3e land zogenaamde registratiecertificaten afgeven. Hierbij wordt alleen informatie over het bedrijf en/of product(en) afgegeven, geen zendinggegevens zoals partijnummer, transportgegevens etc. Deze certificaten worden rechtstreeks aangevraagd bij het COKZ en gaan niet via het digitale systeem van de NVWA (e-CertNL).

Het aanvragen van certificaten

Het aanvragen van certificaten gaat  via een online portal, e-CertNL. De procedure die gevolgd moet worden om een certificaat te verkrijgen is hier te vinden: Landeneisen bij export dieren en dierlijke producten.
Het systeem, e-CertNL, is een systeem dat beheert en onderhouden wordt door de NVWA. Via dit systeem kunnen zowel zuivelcertificaten als certificaten voor andere productgroepen worden aangevraagd.

Voor het aanvragen van exportcertificaten moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 1. Aanvragen eHerkenning: om in te kunnen loggen in het e-CertNL systeem is een eHerkenning nodig en minimaal beveiligingsniveau 2+: https://www.eherkenning.nl/
 2. Kennismakingsgesprek: Om de aanvragen af te kunnen handelen door het COKZ, moet het COKZ een klantcode aanmaken. Voordat het COKZ een klantcode aanmaakt, wordt een kennismakingsgesprek gepland met de aanvrager om het proces door te nemen.

 

Meer informatie

Via de volgende links is meer informatie te vinden over het aanvragen van certificaten:

Aandachtspunten gebruik e-CertNL
Algemene regels voor aanvragen certificaten COKZ in e-CertNL
Extra aandachtspunten gebruik e-CertNL
Instructie voor afgifte van Machtigingen
Inschrijfformulier voor aanvrager zuivel exportcertificaten COKZ
Nieuw COKZ certificaatsjabloon

Tarieven COKZ exportcertificaten 2020
Tarieven COKZ exportcertificaten 2021 Rectificatie

RVO

Voor meer informatie over de afgifte van exportcertificaten kunt u contact opnemen met de afdeling Exportcertificaten.

Contact gegevens

Afdeling exportcertificaten:

> Contactformulier exportcertificaten
033 – 496 56 90

Afdeling gegevensverwerking:
> Contactformulier

Veel gestelde vragen
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van zuivelproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele zuivelketen in Nederland. Producten met een NL erkenningsnummer moeten bij het COKZ onder aansluitmodule zijn gebracht om deze te kunnen certificeren. Er hoeft dan op het moment van verzending geen bemonstering meer uitgevoerd te worden. Voor de export van buitenlandse zuivel, neem contact op met de afdeling Exportcertificaten.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor datum van export?
  Exportdatum: datum waarop de zending de opslaglocatie verlaat. Deze datum toont niet op het certificaat. Verschepingsdatum: datum waarop de zending Nederland verlaat. Deze datum toont op het certificaat.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor locatie?
  Opslaglocatie: Locatie waar het product opgeslagen en geladen wordt. Deze locatie moet bij de NVWA of bij het COKZ geregistreerd ofwel erkend zijn. Inspectielocatie: Locatie waar het product klaar staat voor inspectie voor de keurmeester. Deze locatie toont niet op het certificaat. Staat wel vermeld in de handwijze en wordt automatisch gevuld vanuit de opgegeven opslaglocatie. Plaats van vertrek: Locatie die toont op het certificaat. Vul hier de opslaglocatie in.
 • Kan een zending nog gecertificeerd worden als deze Nederland al verlaten heeft?
  Nee dat is helaas niet mogelijk. Basisprincipe van certificering op afstand is dat de producten zich in Nederland bevinden op het moment van certificering. Dat wil zeggen het moment waarop het bedrijf het certificaat aanbiedt om geprint te worden (dus de printdatum die op het certificaat komt is leidend). Let op; COKZ en NVWA voeren op het geprinte certificaat nog een aantal finale controles uit.
 • Wat is een bindende afspraak?
  Bindende afspraak is een afspraak over de eisen van export tussen de Nederlandse overheid en de overheid van het derde land. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NVWA: Landeneisen bij export
 • Wat is optie 1 en wat is optie 2 voor zuivelproducten?
  • Optie 1 houdt in dat de aanvrager van het exportcertificaat voor zuivelproducten zelf de gegevens ten behoeve van de zending invult in e-CertNL.
  • Optie 2 houdt in dat het COKZ van de aanvrager van het exportcertificaat van zuivelproducten de juiste gegevens aangeleverd krijgt ten behoeve van de zending. Het COKZ vult vervolgens de gegevens in e-CertNL. Aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.Deze optie geldt voor het verwerken van ongeveer 1 aanvraag per maand, met een maximum van 15 per jaar.
 • Als ik eieren/eiproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen?
  Certificaten voor eieren en eiproducten voor export buiten de Europese Unie worden verstrekt door de NVWA in Utrecht. Voordat er een certificaat wordt afgegeven door de NVWA is er een voorcertifcaat benodigd, deze worden afgegeven door de COKZ in Leusden, Voordat de voorcertificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden, deze stappen worden beschreven op de website:  Voorcertificering eieren
 • Als ik zuivelproducten wil gaan exporteren, wat moet ik dan regelen?
  Voor export buiten de Europese Unie geeft het COKZ in Leusden certificaten af. Voordat dat de certificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden; een kennismakingsgesprek bij het COKZ en het alle stappen doorlopen die beschreven staan op deze website: Afgifte exportcertificaten zuivel