De zuivel sector

In 2019 waren in Nederland ongeveer 16.500 melkveebedrijven, waarvan ca 16.000 koemelkveebedrijven met in totaal ongeveer 1,6 miljoen melkkoeien en een productie van circa 13,9 miljard liter melk. Het aantal koemelkveebedrijven neemt af.
Een veel kleinere bedrijfstak vormen de geitenmelkbedrijven. Dit zijn er ruim 500 met een veestapel van ruim 430.000 melkgeiten en een productiecapaciteit van 370 miljoen liter melk. In Nederland wordt naast koe- en geitenmelk op veel bescheidenere schaal ook schapen-, paarden-, ezelinnen-  en kamelenmelk geproduceerd en verwerkt.

Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving
> Toezicht Wet dieren ten aanzien van boerderijmelk

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket.

Hygiënepakket

Het hygiënepakket stelt voor de melkveehouderij en de boerderijmelk voorschriften aan de volgende onderdelen:

 • Algemene voorschriften
 • Administratie
 • Voedervoorziening
 • Diergeneesmiddelen
 • Diergezondheid
 • Huisvesting
 • Ongedierte
 • Gewasbeschermingsmiddelen
 • Afvalstoffen
 • Water
 • Personeel
 • Melk
 • Monsterneming en onderzoek

Meer informatie

> Verkoop rauwe melk – nieuwsbrief 01 – 2023 | PDF

Veel gestelde vragen