Afgifte Exportcertificaten

COKZ controleprogramma’s
Het COKZ is in Nederland bevoegd om gezondheids- en andere exportcertificaten te verstrekken voor Nederlandse zuivelproducten. Een deel van deze certificaten wordt namens de Minister van Economische Zaken afgegeven.

Om te beschikken over betrouwbare informatie voor de afgifte van exportcertificaten, heeft het COKZ controleprogramma’s vastgesteld voor onder meer de productgroepen boter, melkvet, overige boterproducten, melkpoeder, weipoeder, overige poedervormige melkproducten, vloeibare melkproducten, kaas, kwark/verse kaas, smeltkaas en andere kaasproducten. Ook zijn er controleprogramma´s voor export naar ondermeer de Douane Unie, Brazilië en China.

Het aanvragen van certificaten
Bedrijven die in geval van export een COKZ-exportcertificaat nodig hebben, kunnen deelnemen aan het controleprogramma van het COKZ.

Als uit de gegevens blijkt dat de productie onder toezicht staat van het COKZ en er bij de controleactiviteiten geen afwijkingen zijn geconstateerd, wordt de zending voorzien van bijvoorbeeld een gezondheidscertificaat, hetzij op basis van de Wet dieren, hetzij volgens de controleprogramma’s van het COKZ.

Gezondheidscertificaten
In de standaard gezondheidcertificaten verklaart de Nederlandse overheid dat een bepaald product geschikt is voor menselijke consumptie.

Analysecertificaten
Analysecertificaten kunnen worden afgegeven op basis van laboratoriumonderzoek. Deze certificaten kunnen noodzakelijk zijn wanneer er op de exportbestemming specifieke eisen worden gesteld.

Veterinaire certificaten
Veterinaire clausules in certificaten of specifieke veterinaire certificaten worden in Nederland afgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Wanneer deze verklaringen worden gevraagd voor zuivelproducten, kan de aanvraag bij het COKZ worden ingediend. Ten behoeve van de afgifte van exportcertificaten voor zuivelproducten, bestemd voor menselijke consumptie zijn in een overeenkomst werkafspraken gemaakt tussen het COKZ en de NVWA. Hiertoe is dagelijks een NVWA-veterinair bij het COKZ aanwezig.

Meer informatie
Voor meer informatie over de afgifte van export- of analysecertificaten kunt u contact opnemen met de afdeling Exportcertificaten via het Contactformulier.