Afgifte Exportcertificaten

Procedure algemeen
Om te kunnen exporteren moet de productieketen onder toezicht staan van COKZ of NVWA. In geval van onder toezicht door het COKZ, zal het productiebedrijf een erkenningsnummer krijgen (Z-nummer).
Voor het aanvragen van exportcertificaten, moeten de producten aangemeld zijn onder de aansluitmodule (controleprogramma voor export van het COKZ). Als er in de producten buitenlandse grondstoffen worden gebruikt, moet u dit ook laten weten.
Meer informatie over bovenstaande procedures is te verkrijgen via de afdeling Gegevensverwerking.

COKZ controleprogramma’s
Om te beschikken over betrouwbare informatie voor de afgifte van exportcertificaten, heeft het COKZ controleprogramma’s (aansluitmodules) vastgesteld, zie figuur 1. Deze aansluitmodules zijn van toepassing op Nederlandse zuivel. Voor buitenlandse grondstoffen is een aparte aansluitmodule beschikbaar.
Ook zijn er controleprogramma´s (aansluitmodules) voor export naar specifieke bestemmingen zoals bijvoorbeeld Algerije, Douane Unie, Brazilië en China.


Figuur 1: Exportprogramma COKZ (aansluitmodules verschillende productgroepen)

De volgende certificaten zijn via het COKZ verkrijgbaar.

Veterinaire certificaten
Veterinaire certificaten worden in Nederland afgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Wanneer deze verklaringen worden gevraagd voor zuivelproducten, kan de aanvraag bij het COKZ worden ingediend. Ten behoeve van de afgifte van exportcertificaten voor zuivelproducten, bestemd voor menselijke consumptie zijn in een overeenkomst werkafspraken gemaakt tussen het COKZ en de NVWA. Hiertoe is dagelijks een NVWA-veterinair bij het COKZ aanwezig.

Gezondheidscertificaten
Het COKZ is in Nederland bevoegd om gezondheids- en andere exportcertificaten te verstrekken voor Nederlandse zuivelproducten. Een deel van deze certificaten wordt namens de Minister van LNV afgegeven.
In de standaard gezondheidscertificaten verklaart de Nederlandse overheid dat een bepaald product geschikt is voor menselijke consumptie. Deze certificaten worden door het COKZ afgegeven namens de Nederlandse overheid of namens het COKZ zelf.
Daarnaast kunnen er voor Nederlandse producten diverse clausules (bijv. dioxine, vrije verkoop, radioactiviteit) in certificaten afgegeven worden door het COKZ op basis van de verschillende controleprogramma’s.

Het aanvragen van certificaten
Het aanvragen van certificaten gaat via een online portal, e-CertNL. De procedure die gevolgd moeten worden om een certificaat te verkrijgen is hier te vinden: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/exportprocedures-voor-dieren-dierlijke-producten/zuivel-melk-en-melkproducten.
Het systeem, e-CertNL, is een systeem dat beheert en onderhouden wordt door de NVWA. Er kunnen hier zowel zuivelcertificaten als certificaten voor andere productgroepen in worden aangevraagd.

Voor het aanvragen van exportcertificaten moeten de volgende stappen doorlopen worden.

  1. Aanvragen eHerkenning. Om in te kunnen loggen in het e-CertNL systeem is minimaal beveiligingsniveau 2+ nodig.
    https://www.eherkenning.nl/
  2. Kennismakingsgesprek. Om de aanvragen af te kunnen handelen door het COKZ is het nodig om een klantcode aan te maken. Hiervoor plannen we een kennismakingsgesprek om het proces door te nemen.

De volgende aandachtspunten moeten hierbij in acht worden genomen.

–  Aandachtspunten gebruik e-CertNL
–  Algemene regels voor aanvragen certificaten
–  Extra aandachtspunten gebruik E-CERTNL
–  Instructie voor afgifte van Machtigingen
–  Inschrijfformulier voor aanvrager certificaten COKZ
–  UP18 B1296 JvdS – Tarieven COKZ 2019

Meer informatie
Voor meer informatie over de afgifte van export- of analysecertificaten kunt u contact opnemen met de afdeling Exportcertificaten via het Contactformulier.

Contactgegevens
Afdeling Gegevensverwerking:
contracten@cokz.nl

Afdeling Exportcertificaten:
certificaten@cokz.nl
033-496 56 90