De zuivel sector

Bij de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong kunnen dierlijke bijproducten ontstaan. Dit zijn producten die niet (meer) bestemd zijn voor menselijke consumptie.

Het COKZ houdt toezicht op de naleving van de EU regelgeving voor dierlijke bijproducten in de Nederlandse zuivelsector. In opdracht van de NVWA voeren speciaal hiervoor aangewezen COKZ medewerkers controles uit.

Waarom is iets een ‘dierlijk bijproduct’?

Dit kan vanwege de producteigenschappen zijn. Hiervoor is regelgeving. Er kunnen ook commerciële redenen zijn om zuivelproducten niet meer voor menselijke consumptie te bestemmen.

Om te zorgen dat dierlijke bijproducten geen risico voor de gezondheid van mensen en dieren vormen, zijn er regels voor het verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren, verwerken en gebruiken of verwijderen van dierlijke bijproducten.

EU en Nederlandse regelgeving dierlijke bijproducten

De regels voor dierlijke bijproducten zijn opgenomen in de Europese Verordening (EG) nr. 1069/2009 en de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 142/2011.

Deze Verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via de Wet dieren (art. 3.3 t/m 3.6), Besluit dierlijke producten (hoofdstuk 3) en de Regeling dierlijke producten (hoofdstuk 3).

Vindplaats regelgeving

Nederlandse regelgeving: via wetten.overheid.nl
Europese regelgeving: via  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Let op: Europese regelgeving wordt regelmatig aangepast. Zorg dat u de meest recente geconsolideerde versie raadpleegt, waarin alle recente wijzigingen zijn verwerkt.

Meer informatie

Op de NVWA website vindt u meer informatie over Dierlijke bijproducten
Bij tekortkomingen op de wettelijke aspecten ten aanzien van de dierlijke bijproducten regelgeving wordt het interventiebeleid van de NVWA gevolgd.

Veel gestelde vragen