De zuivel sector

Een aantal Europese verordeningen over hygiëne van levensmiddelen en diervoeders vormt samen het hygiënepakket. Het doel is de voedselproductie veiliger en voor iedereen transparant te maken. Zo moeten zuivel-, eier- en levensmiddelenbedrijven zich registreren en hebben zij soms een erkenning nodig.
Het COKZ is naast de NVWA de instantie die erkenningen uitgeeft aan bedrijven. Bedrijven met een erkenning worden in een register opgenomen dat ter beschikking van de NVWA staat.

Het COKZ is de aangewezen toezichthouder voor toezicht op het hygiënepakket bij zuivel inrichtingen en ei- en eiproducteninrichtingen.
In het hygiënepakket zijn voor exploitanten van deze levensmiddelenbedrijven voorschriften opgenomen voor:

1. Aard van de producten en processen
2. Documentatie
3. HACCP
4. Kwaliteit grondstoffen
5. Bedrijfs- en opslagruimten en inrichting van het bedrijf
6. Installaties
7. Reiniging en desinfectie
8. Water
9. Wering en bestrijding van ongedierte
10. Besmettingsrisico andere producten
11. Persoonlijke hygiëne
12. Opleiding en instructie van personeel
13. Kruisbesmetting
14. Hittebehandeling
15. Opslag
16. Koelen en invriezen
17. Verpakken, etiketteren, begeleidende documenten
18. Transport
19. Bemonstering en onderzoek

Voor de primaire bedrijven vindt u hier meer informatie over het Hygiënepakket.

Bij tekortkomingen op de wettelijke aspecten van het hygiënepakket wordt het interventiebeleid van de NVWA gevolgd.

Meer informatie

> Procedure registratie en erkenning
> Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen
> Beheersing microbiologische risico’s in levensmiddelen
> Onttrekken van lactoferrine aan melk

Meer informatie over de inhoud van de Hygiëne Verordeningen vindt u onder
> Europese en Nederlandse levensmiddelenregelgeving

Veel gestelde vragen