De zuivel sector

Het COKZ is aangewezen toezichthouder voor toezicht op aspecten opgenomen in de Wet dieren bij zuivel-, ei- en eiproducteninrichtingen. Voor de zuivelsector zijn de controles gericht op boerderijmelk, verschillende eindproducten en op bedrijfshygiëne. De eindproducten betreffen: kaas, zuigelingenvoeding en kaas met een Europees beschermde benaming.

Kaas

De samenstelling en de overige eigenschappen voor Goudse kaas, Edammer kaas en Commissiekaas zijn in de regelgeving omschreven. Het COKZ houdt toezicht op de productie van deze kaassoorten.

Kaas met Europees beschermde benaming

> Boerderijcontroles bij melkveehouderijen voor BOB NHG/BGA GH/EH en BGA HG | PDF
>
Controlereglement COKZ BGA Gouda Holland en Edam Holland | PDF
> Controlereglement GTS Boerenkaas | PDF
> Controlereglement Boeren Leidse met sleutels | PDF

Zuigelingenvoeding

> Controlereglement Zuigenlingenvoeding bestemd voor derde landen | PDF

Veel gestelde vragen