Toezicht in het kader van de Wet dieren

Voor zowel de Nederlandse en de Europese overheid als het bedrijfsleven voert het COKZ controles uit en houdt toezicht op de naleving van nationale en Europese regelgeving. Deze controle is gericht op de verschillende eindproducten en op bedrijfshygiëne. De eindproducten betreffen: kaas, zuigelingenvoeding en Europees beschermde benamingen.

Regelgeving dierlijke producten

Boerderijmelk
Het COKZ is door de overheid aangewezen om toezicht en controle uit te oefenen. Dit betreft onder meer het toezicht op:

•    de chauffeur en de auto die de boerderijmelk ophaalt;
•    de bewaring van monsters boerderijmelk tijdens opslag bij de fabriek;
•    de bewaring en transport naar het laboratorium;
•    de weegcontrole en
•    het administratief toezicht (toetsing en implementatie handboek).

Kaas
De samenstelling en de overige eigenschappen voor Goudse kaas, Edammer kaas en Commissiekaas zijn in de regelgeving omschreven. Het COKZ houdt toezicht op de productie van deze kaassoorten.

Zuigelingenvoeding
Het COKZ is belast met het toezicht op de productie van zuigelingenvoeding bestemd voor derde landen.

Europees beschermde benamingen
Het COKZ houdt toezicht op de productie en de benaming van producten die een Europese bescherming genieten. Dit zijn de benamingen Boerenkaas, Noord-Hollandse Gouda, Noord-Hollandse Edammer, Boeren-Leidse met sleutels, Kanterkaas, Gouda Holland, Edam Holland en Hollandse Geitenkaas.