De pluimvee sector

Pakstations

Pakstations worden regelmatig gecontroleerd op naleving van de voorschriften van de handelsverordening (Vo.2023/2465; Vo. 2023/2466). De frequentie van controle is afhankelijk van de omvang van het pakstation.

De controles worden onaangekondigd uitgevoerd.

De controles kunnen in geval van ernstige of bij herhaling geconstateerde tekortkomingen aanleiding zijn tot het uitvoeren van een hercontrole.

Het toezicht heeft verder betrekking op de volgende onderdelen:

 • Algemeen
 • Eisen aan vergunning
 • Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren
 • Termijnen waarbinnen de eieren moeten zijn verwerkt
 • Intraverkeer van eieren
 • Behandeling klasse A eieren
 • Houderijmethode
 • Vermelding voedingswijze
 • Indeling naar kwaliteit en gewicht
 • Merken van de eieren
 • Ompakken
 • Controle van partijen klasse A eieren
 • Aanduidingen op de verpakking van klasse A eieren
 • Eieren bestemd voor de eiproductenindustrie
 • Kwaliteit van de verpakking
 • Industriële eieren
 • Registers
 • Uitvoer naar derde landen
 • Ingevoerde eieren
Veel gestelde vragen