De pluimvee sector

Grossiers

Grossiers worden gecontroleerd op naleving van de voorschriften van de handelsverordening (Vo.589/2008). De frequentie van de controle is afhankelijk van de omvang van het bedrijf.
De controle wordt onaangekondigd uitgevoerd.

Op grond van de controlebevindingen kunnen extra controles worden uitgevoerd.

Veel gestelde vragen