De pluimvee sector

Eiproductenfabrikanten

Eiproductenfabrikanten worden gecontroleerd op naleving van de voorschriften van de handelsverordening (Vo.2023/22465; Vo. 2023/2466). De frequentie van controle is afhankelijk van omvang van het bedrijf. De controles worden onaangekondigd uitgevoerd.

De fysieke controles kunnen in geval van ernstige of bij herhaling geconstateerde tekortkomingen aanleiding zijn tot het uitvoeren van een hercontrole.

Veel gestelde vragen