De pluimvee sector

Verzamelaars

Verzamelaars worden regelmatig gecontroleerd op naleving van de voorschriften van de handelsverordening (Vo.2023/2465; Vo. 2023/2466). Het aantal controles is afhankelijk van de omvang van het bedrijf.

De controles worden onaangekondigd uitgevoerd.

De controles kunnen in geval van ernstige of bij herhaling geconstateerde tekortkomingen aanleiding zijn tot het uitvoeren van een hercontrole.

Het toezicht heeft verder betrekking op de volgende onderdelen:

  • Algemeen
  • Vergunning / registratie
  • Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren
  • Intraverkeer van eieren
  • Merken van de eieren
  • Eieren bestemd voor de eiproductenindustrie
  • Industriële eieren
  • Registers
  • Uitvoer naar derde landen
  • Ingevoerde eieren
Veel gestelde vragen