Ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen (schadelijk of ongeschikt zoals gedefinieerd in Vo. (EG) nr. 178/2002) in de handel brengen of in opslag hebben, dienen dat op basis van artikel 19 van Vo. (EG) nr. 178/2002  te melden aan de NVWA . Het bedrijf is verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de afwijking en het maken van de melding.

Meldwijzer onveilige levensmiddelen

De NVWA heeft een meldwijzer opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken om te beoordelen of er sprake is van een schadelijk of ongeschikt levensmiddel en of er gemeld moet worden. Deze meldwijzer onveilige levensmiddelen is te downloaden.

> Meldwijzer nvwa onveilige levensmiddelen

Voedselveiligheid

Het is verplicht een melding te doen in geval van een onveilig levensmiddel. Dit om te voorkomen dat consumenten ziek kunnen worden of andere schade kunnen oplopen van het product bij of na consumptie ervan.
Melden moet via de website van de NVWA

Voor hulp of advies kan contact op worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de NVWA via 0900 – 0388