De zuivel sector

Procedure algemeen

Om zuivelproducten te kunnen exporteren (buiten de Europese Unie) moet de productieketen onder toezicht staan van COKZ of NVWA. In geval van onder toezicht door het COKZ, zal het productiebedrijf een erkenningsnummer krijgen (Z-nummer).
Voor het aanvragen van exportcertificaten, moeten de producten aangemeld zijn onder een van de exportprogramma’s. De controles voor export door het COKZ zijn opgesteld op basis van de toezichtspyramide, zie figuur 1.

Toezichtspyramide

Figuur 1: toezichtspyramide

Indien er sprake is van export van producten welke onder toezicht van COKZ bereid zijn, dan moeten deze aangemeld zijn in de desbetreffende productcategorie.
Als er in de producten buitenlandse grondstoffen worden gebruikt, moet u dit ook laten weten, daarvoor is een apart exportprogramma.
Meer informatie over bovenstaande procedures is te verkrijgen via de afdeling Gegevensverwerking.

COKZ exportprogramma’s

Om te beschikken over betrouwbare informatie voor de afgifte van exportcertificaten, heeft het COKZ exportprogramma’s vastgesteld, zie tabel 1. Deze exportprogramma’s zijn van toepassing op Nederlandse zuivel, namelijk voor producten bereid onder toezicht van het COKZ.Voor buitenlandse grondstoffen is een apart exportprogramma beschikbaar.
Ook zijn er landenprogramma’s voor export naar specifieke bestemmingen zoals Algerije, Brazilië en China om de aanvullende specifieke landeneisen te borgen.

Tabel 1. Exportprogramma’s COKZ

NaamAppendix
Boter> 1.1.1
Melkvet> 1.1.2
Boterproducten, andere dan boter en melkvet> 1.1.3
Kaas bij de kaasfabriek> 1.2.1
Gehele en versneden kaas bij opvolgende bereiders> 1.2.2
Geraspte kaas> 1.2.2a
Smeltkaas, smeltkaaspoeder en kaaspoeder> 1.2.3
Kwark/verse kaas> 1.2.4
Producten, bereid door het stremmen van melkvreemd vet en aansluitend rijpen bij de fabriek, het rijpingsbedrijf en de bereiders van het geraspte en versneden product> 1.2.5
Producten geproduceerd door kleinschalige zuivelbereiders> 1.2.6
Melkpoeder en geitenmelkpoeder> 1.3.1
Weipoeder> 1.3.2
Poedervormige melkproducten (andere dan melkpoeder, weipoeder)> 1.3.3
Geëvaporeerde melk> 1.4.1
Gecondenseerde melk met suiker> 1.4.2
Gepasteuriseerde consumptiemelk en vloeibare melkproducten op basis van gepasteuriseerde melk> 1.4.3
Gesteriliseerde resp. UHT-verhitte consumptiemelk en vloeibare melkproducten op basis van gesteriliseerde resp. UHT-verhitte melk> 1.4.4
Consumptie-ijs op basis van melk> 1.4.5
Rauwe c.q. gethermiseerde resp. gepasteuriseerde (aanvullings)melk> 1.4.6
Bijzondere voeding> 1.5
Buitenlandse grondstoffen> 2
Geiten- en schapenmelk als grondstof> 2.1
Koemelk-controle op verontreinigingen> 2.2
Algerije > 3.2
China> 3.3
Brazilië> 3.4
India> 3.5

 

De volgende certificaten zijn via het COKZ verkrijgbaar:

 

 • Veterinaire certificaten

In een veterinair certificaat geeft de Nederlandse overheid (NVWA) een aantal verklaringen af over de hoedanigheid van het product en de veterinaire omstandigheden (dierziekten) waaronder het product is bereid.
Deze veterinaire certificaten worden in Nederland afgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Wanneer deze verklaringen worden gevraagd voor zuivelproducten, kan de aanvraag bij het COKZ worden ingediend. Ten behoeve van de afgifte van exportcertificaten voor zuivelproducten bestemd voor menselijke consumptie zijn in een overeenkomst werkafspraken gemaakt tussen het COKZ en de NVWA. Er is dagelijks een NVWA-dierenarts aanwezig bij het COKZ voor het afgeven van deze certificaten.

 • Gezondheidscertificaten

In een standaard gezondheidscertificaten verklaart de Nederlandse overheid dat een bepaald product geschikt is voor menselijke consumptie en dat het onder toezicht bereid is. Het COKZ is in Nederland bevoegd om gezondheidscertificaten te verstrekken voor Nederlandse zuivelproducten. Een deel van deze certificaten wordt namens de Minister van LNV afgegeven. De standaard gezondheidscertificaten worden door het COKZ afgegeven namens de Nederlandse overheid of namens het COKZ zelf.
Naast de standaard gezondheidscertificaten kan het COKZ voor Nederlandse producten diverse, specifieke clausules in certificaten afgeven (b.v. over dioxine, vrije verkoop, radioactiviteit). Hiervoor heeft het COKZ ook verschillende controles.

 • Registratiecertificaten

Het COKZ kan voor het registreren van bedrijf en/of product(en) in het 3e land zogenaamde registratiecertificaten afgeven. Hierbij wordt alleen informatie over het bedrijf en/of product(en) afgegeven, geen zendingsgegevens zoals partijnummer, transportgegevens etc. Deze certificaten worden rechtstreeks aangevraagd bij het COKZ en gaan niet via het digitale systeem van de NVWA (e-CertNL).

Het aanvragen van certificaten

Het aanvragen van certificaten gaat  via een online portal, e-CertNL. De procedure die gevolgd moet worden om een certificaat te verkrijgen is hier te vinden: Landeneisen bij export dieren en dierlijke producten
Het systeem, e-CertNL, is een systeem dat beheert en onderhouden wordt door de NVWA. Via dit systeem kunnen zowel zuivelcertificaten als certificaten voor andere productgroepen worden aangevraagd.

Voor het aanvragen van exportcertificaten moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 1. Aanvragen eHerkenning: om in te kunnen loggen in het e-CertNL systeem is een eHerkenning nodig en minimaal beveiligingsniveau 2+: https://www.eherkenning.nl/
 2. Kennismakingsgesprek: Om de aanvragen af te kunnen handelen door het COKZ, moet het COKZ een klantcode aanmaken. Voordat het COKZ een klantcode aanmaakt, wordt een kennismakingsgesprek gepland met de aanvrager om het proces door te nemen.
 3. De exporteur moet daarnaast aantoonbaar maken dat er een registratie bij het COKZ of NVWA is voor de opslaglocatie en/of handelaar waar van toepassing.

 

Meer informatie

Via de volgende links is meer informatie te vinden over het aanvragen van certificaten:

> Aandachtspunten gebruik e-CertNL | PDF
> Algemene regels voor aanvragen certificaten COKZ in e-CertNL | PDF
> Instructie voor afgifte van Machtigingen | PDF
> Formulier voor aanvraag zuivel exportcertificaten COKZ nieuwe klanten
> Nieuw COKZ certificaatsjabloon | PDF
> RVO

Voor meer informatie over de afgifte van exportcertificaten kunt u contact opnemen met de afdeling Exportcertificaten.

Contact gegevens

Team exportcertificaten:
> Contactformulier exportcertificaten

Team gegevensverwerking:
> Contactformulier gegevensverwerking

Veel gestelde vragen
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van eieren en eiproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele keten in Nederland. Alleen producten van een locatie met een erkenningsnummer kunnen worden geëxporteerd. Om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de gestelde eisen voor export, wordt er een exportcontrole uitgevoerd op het moment dat de partij klaarstaat voor verzending.
 • Wat is de rol van het COKZ bij de export van zuivelproducten?
  Het COKZ houdt toezicht op de gehele zuivelketen in Nederland. Producten met een NL erkenningsnummer moeten bij het COKZ onder aansluitmodule zijn gebracht om deze te kunnen certificeren. Er hoeft dan op het moment van verzending geen bemonstering meer uitgevoerd te worden. Voor de export van buitenlandse zuivel, neem contact op met de afdeling Exportcertificaten.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor datum van export?
  • Exportdatum: datum waarop de zending de opslaglocatie verlaat. Deze datum toont niet op het certificaat.
  • Verschepingsdatum: datum waarop de zending Nederland verlaat. Deze datum toont op het certificaat.
 • Welke begrippen worden er gebruikt op het certificaat voor locatie?
  • Opslaglocatie: Locatie waar het product opgeslagen en geladen wordt. Deze locatie moet bij de NVWA of bij het COKZ geregistreerd ofwel erkend zijn.
  • Inspectielocatie: Locatie waar het product klaar staat voor inspectie voor de keurmeester. Deze locatie toont niet op het certificaat. Staat wel vermeld in de handwijze en wordt automatisch gevuld vanuit de opgegeven opslaglocatie.
  • Plaats van vertrek: Locatie die toont op het certificaat. Vul hier de opslaglocatie in.