21 juni, 2018
Nieuws 2018

Wim van der Sande nieuwe directeur COKZ

Met ingang van 13 augustus 2018 is Wim van der Sande benoemd tot directeur van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en tevens van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) dat deel uitmaakt van het COKZ. Hij volgt Rini Bouwman op die binnenkort stopt als directeur van het COKZ. Wim (54) is sinds 2003 in verschillende functies bij de NVWA en de voorgangers van de NVWA. Hij is van 1998-2003 Landbouwraad geweest in Roemenië (werkgebied Roemenië, Bulgarije en Albanië) en was daarvoor vanaf 1990 werkzaam bij het ministerie van LNV (o.a. als senior beleidsmedewerker en beleidsontwikkeling op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. De huidige functie van Wim van der Sande is “Director National Plant Protection” (de CVO van de plantaardige sector); hij is daarmee nationaal en internationaal het eerste aanspreekpunt voor Plantgezondheid en is ook verantwoordelijk voor de wering, beheersing en vrijwaring van plantenziekten. Wim is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit (Zoötechniek met specialisatie in diergedrag en veterinaire epidemiologie). Wim volgt Rini Bouwman op, die 11 jaar met succes leiding gegeven heeft aan het COKZ. Het bestuur is blij dat met de komst van Wim er weer een directeur benoemd is die zijn sporen in deze sector verdiend heeft. D. Duijzer, voorzitter