Heideveld in de vroege ochtendzon
28 januari, 2018
Geen onderdeel van een categorie

Toezicht melkveehouderij door het COKZ, doormeldingen

Het COKZ voert steekproefsgewijs onaangekondigde controles uit bij melkveehouders, op het voldoen aan de eisen van het EU hygiënepakket. Voor meer informatie over de inhoud van deze controles, zie “Diensten”.
Indien u als melkveehouder een GLB-subsidie heeft aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dan dient u te voldoen aan de zogenaamde randvoorwaarden. Wordt er bij een controle door het COKZ, zoals genoemd in bovengenoemde alinea, een tekortkoming (‘Onvoldoende’) geconstateerd op een randvoorwaarde, dan dient het COKZ daarvan melding te doen aan de RVO. Dit noemen we ook wel doormelden.
De RVO bepaalt de consequentie van het niet voldoen aan de randvoorwaarden. Dit kan gevolgen hebben voor wat betreft de te ontvangen subsidie.
Meer informatie met betrekking tot de randvoorwaarden en de mogelijke consequenties bij het constateren van tekortkomingen kunt u vinden op de website van de RVO (www.RVO.nl), onder het thema “Agrarisch Ondernemen” en onderwerp “Gemeenschappelijk Landbouwbeleid”.