Doorknippen lint tbv opening kantoorpand
26 september, 2019
Nieuws

Nieuw pand, nieuwe naam en nieuwe koers COKZ

Leusden, 26-09-2019

Onder veel belangstelling is het nieuwe pand van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) feestelijk geopend. Tijdens de opening werden een naamswijziging en een organisatieverandering aangekondigd.

De afkorting COKZ blijft, maar de naam verandert in Controle Orgaan Kwaliteits Zaken. Dit gebeurt wanneer de nieuwe EU Controleverordening in werking treedt. Ook wordt er op dat moment afscheid genomen van de naam Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE): de kwaliteits- en voedselveiligheidscontroles op eieren vinden dan ook plaats onder de naam COKZ.

Afscheid NCAE

Wim van der Sande, directeur COKZ: “Het hanteren van 2 verschillende namen binnen één organisatie leidde nogal eens tot verwarring, bijvoorbeeld wanneer er een audit werd uitgevoerd ten behoeve van de export door buitenlandse missies. De naam NCAE verdwijnt daarom, maar het toezien op de kwaliteit en voedselveiligheid van eieren blijft een van de kerntaken van het COKZ.”

Andere manier van werken

Het COKZ gaat meer inzetten op risicogericht toezicht vanuit het perspectief van de keten. Zij wil meer inzicht krijgen in hoe de verschillende schakels in de keten zich tot elkaar verhouden en hoe daar nog effectiever toezicht op kan worden gehouden. Ook wil zij het functioneren van de bedrijven en de kwaliteit van de producten meer in samenhang met elkaar bekijken. Daarbij wordt de samenwerking met de NVWA geoptimaliseerd: er komt nog meer aandacht voor het bevorderen van de uitwisseling van informatie. Ook wordt er samen ingezet op een verbeterde aanpak van mogelijke crises en incidenten.

“Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Onze melk en eieren vinden overal binnen en buiten Europa een thuis. En dat is om een goede reden: wij leveren kwaliteit. En kwaliteit mogen we niet uit het oog verliezen. Het COKZ doet dat in goede samenwerking met de NVWA en de ministeries van LNV en VWS.”

Het nieuwe pand

Het nieuwe pand van het COKZ uit 1996 staat aan de Fokkerstraat in Leusden en is volledig gerenoveerd. Het voldoet aan energielabel A en is daarmee heel duurzaam. Zo heeft het zonnepanelen op het dak, optimale isolatie, ventilatie en warmtepompen.

COKZ

Stichting COKZ houdt toezicht op de kwaliteit van zuivel, eieren en pluimveevlees. Zij doet dit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert het COKZ ook op voedselveiligheid van zuivel, eieren en eiproducten. Het toezicht in de pluimvee- en eiersector wordt uitgevoerd door de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE), een onderdeel van het COKZ.