Foto van de hr Geurts
04 januari, 2024
Nieuws 2024

Persbericht – januari 2024: Nieuwe bestuursvoorzitter

Jaco Geurts nieuwe bestuursvoorziter COKZ

Met ingang van 1 januari 2024 is Jaco Geurts (53) benoemd als voorzitter van het bestuur van zuivel- en eiertoezichthouder Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ). Het betreft een nevenfunctie. Hij volgt Dirk Duijzer op, die de functie 16 jaar bekleedde. Geurts was zo’n elf jaar lid van de Tweede Kamer (CDA), waar hij onder andere woordvoerder landbouw en voorzitter van diverse Kamercommissies is geweest. Daarvoor was hij actief in de agrarische belangenbehartiging en heeft hij een achtergrond als agrarische ondernemer in de varkenshouderij. Sinds juni 2023 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Maasdriel.

Aan de benoeming ging een zorgvuldige procedure vooraf, waarin aanvankelijk 8 kandidaten werden geselecteerd. Jaco Geurts kwam daarbij als meest geschikt uit de bus. Zijn ruime ervaring met politieke, bestuurlijke en strategische vraagstukken gaven daarbij de doorslag. De ministers van VWS en LNV hebben als opdrachtgever, respectievelijk opdrachtgever en eigenaar hun goedkeuring gegeven aan de benoeming.

Het COKZ is een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van LNV die controleert op de naleving van nationale of Europese wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en eiproducten. De bestuursleden mogen geen enkel belang hebben in de melkveehouderij en/of pluimveehouderij, in de handel van melk, pluimvee of eieren, in de bereiding van of de handel in melk- en zuivelproducten dan wel pluimvee of eieren.