22 november, 2023
Nieuws

Herziening handelsnormen eieren (Verordening (EG) nr. 589/2008)

Herziening handelsnormen eieren (Verordening (EG) nr. 589/2008)

De Europese Commissie heeft in haar mededeling van 20 mei 2020 getiteld ‘’Een ‘van boer tot bord’-strategie” aangekondigd dat zij de handelsnormen zou herzien. Doel van de herziening was om de handelsnormen meer in lijn te brengen met de actuele technische mogelijkheden, de vraag van de consument en de ontwikkeling van vogelgriep als risicofactor voor producenten van eieren van hennen met vrije uitloop.

De aangekondigde herziening is inmiddels afgerond. De nieuwe verordeningen (EU) 2023/2465 en (EU) 2023/2466 strekken tot intrekking van verordening (EG) nr. 589/2008, verordening (EU) 2023/2464 strekt tot wijziging van verordening (EU) nr. 1308/2013. Veel sneller dan verwacht treden deze verordeningen al op 28 november 2023 in werking, met uitzondering  van verordening (EU) 2023/2464. Deze treedt op 8 november 2024 in werking.

Verordening (EU) 2023/2464 stelt dat het merken van eieren alleen mag plaatsvinden in de productie-inrichting. In Nederland is het overgrote deel van de legeindpluimveehouderijen aangesloten bij IKB, waar dit al als voorwaarde was opgenomen. De verwachting is dan ook, dat dit voor de meeste bedrijven geen grote veranderingen op zal leveren.

Verordening (EU) 2023/2465 brengt twee belangrijke wijzigingen met zich mee. Een belangrijke toevoeging is dat de bevoegde autoriteiten van lidstaten toestemming kunnen geven om een uitloop in de openlucht te kunnen combineren met andere doeleinden, zoals de installatie van zonnepanelen. Onder welke voorwaarden zo’n toestemming kan worden verleend, moet onder Nederlandse omstandigheden nog worden uitgezocht en kan nog enige tijd in beslag nemen. Daarnaast verdwijnt de 16-weken regel en kunnen eieren, wanneer er sprake is van een ophokplicht in het kader van vogelgriep, ondanks die beperking toch als ‘’eieren van hennen met vrije uitloop’’ in de handel worden gebracht.

Naast de bovengenoemde veranderingen, zijn er nog enkele (kleinere) aanpassingen waarvoor wij u verwijzen naar de betreffende verordeningen, welke gevonden kunnen worden via onderstaande links:

> Verordening (EU) 2023/2464
> Verordening (EU) 2023/2465
Verordening (EU) 2023/2466