Foto van de hr van de Bijgaart
08 januari, 2024
Nieuws 2024

Persbericht – januari 2024: Nieuw bestuurslid

COKZ verwelkomt nieuw bestuurslid

Op 1 december 2023 is Harrie van den Bijgaart benoemd als bestuurslid van zuivel- en eiertoezichthouder Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ).  Harrie is zijn hele werkzame leven actief geweest in de zuivelanalyse en beëindigde zijn carrière begin 2023 als manager Innovation & Business Development bij Qlip B.V.  Zijn gedegen kennis van de zuivelsector en het laboratoriumonderzoek zullen een belangrijke  bijdrage leveren aan de uitdagingen waar het COKZ de komende tijd mee te maken zal krijgen.

Stichting COKZ is een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat in opdracht van de ministeries van LNV en VWS controleert op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en eiproducten en op de handelsnormen voor pluimveevlees. De bestuursleden mogen geen enkel belang hebben in de melkveehouderij en/of pluimveehouderij, in de handel van melk, pluimvee of eieren, in de bereiding van of de handel in melk- en zuivelproducten dan wel pluimvee of eieren.