De zuivel sector

De voorschriften voor oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering zijn opgenomen in onderstaande EU Verordening:

  • Verordening (EU) nr. 1151/2012 over kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
    Deze Verordening bevat voorschriften ter bescherming van 3 soorten producten: traditionele specialiteiten met een aanduiding van de oorsprong (BOB), producten met een specifieke geografische benaming (BGA) en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS). De bescherming geldt uitsluitend binnen de EU en niet in derde landen. Als een product voldoet aan de voorwaarden voor bescherming, dan moet het bijbehorende logo op het etiket worden gebruikt. Bekende producten met een BGA zijn Gouda Holland en Edam Holland.
    In de Europese Database DOOR – Database of Origin and Registration kan worden opgezocht welke producten onder dit Europese beschermingsregime vallen.

De Europese Verordening (EU) nr. 1151/2012 is in Nederland geïmplementeerd via de Regeling dierlijke producten.

Meer informatie

> Regelgeving op basis van de Wet dieren
Zie Bescherming kwaliteitsaanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Veel gestelde vragen