De pluimvee sector

De eisen voor etikettering en claims zijn opgenomen in diverse Europese en Nederlandse regelgeving:

  • Verordening (EU) nr. 1169/2011 over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten
    Verordening (EU) nr. 1169/2011 bevat eisen voor de etikettering van levensmiddelen. Enerzijds bevat de Verordening voorschriften voor een aantal verplichte vermeldingen op levensmiddelen, zoals een benaming, lijst van ingrediënten, houdbaarheidsvermelding en voedingswaardevermelding. Anderzijds bevat de Verordening voorschriften over hoe deze vermeldingen moeten worden gedaan, b.v. in beginsel in een lettergrootte van 1,2 mm (voor de letter “x”) en de vermeldingen moeten duidelijk leesbaar zijn.
  • Verordening (EG) nr. 589/2008 Handelsnormen voor eieren
    In deze Verordening is o.a. een aantal specifieke etiketteringseisen geregeld voor eieren, bijvoorbeeld dat de houdbaarheidstermijn voor eieren maximaal 28 dagen is. Voor meer informatie, zie Wet dieren.
  • Verordening (EG) nr. 1924/2006 over voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
    Deze Verordening bevat een lijst met toegestane voedingsclaims en de voorwaarden voor deze claims, b.v. “rijk aan calcium”, “light” en “bron van vezels”. Daarnaast bevat de Verordening voorschriften voor het gebruik van drie soorten gezondheidsclaims: zogenaamde “generieke gezondheidsclaims”, claims over ziekterisicoreductie en kinderclaims. In het EU Claimsregister  is aangegeven welke voedings- en gezondheidsclaims zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Ook staat in dit register welke claims niet zijn toegestaan. Als een gezondheidsclaim wordt gebruikt, dan gelden enkele aanvullende etiketteringseisen, zoals een verplichte vermelding waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl en een vermelding van de benodigde hoeveelheid van het levensmiddel en het vereiste consumptiepatroon om het geclaimde heilzame effect te bereiken.

De Europese Etiketteringsverordening is in Nederland vooral geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Informatie levensmiddelen. Ook zijn er nog etiketteringsvoorschriften opgenomen in o.a. het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen, het Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen en de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen.

Verordening (EG) nr. 589/2008 is in Nederland geïmplementeerd via de Regeling dierlijke producten.

De Europese Claimsverordening is in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Informatie levensmiddelen.

Meer informatie

Op de website van de NVWA is uitgebreide informatie/toelichting te vinden over de wetgeving t.a.v. etikettering van levensmiddelen.
> NVWA handboek etikettering van levensmiddelen

Veel gestelde vragen