17 december, 2021
Nieuws

Onderzoek en evaluatie COKZ 2021

Op grond van artikel 39, eerste lid, Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, dient de minister van LNV ééns in de vijf jaar een evaluatie uit te voeren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het COKZ.

De evaluatie voor de periode 2015-2019 is uitgevoerd door Kwink Groep. In deze evaluatie zijn ook de relevante ontwikkelingen uit de periode 2010-2015 ook meegenomen.

In mei 2021 is het evaluatierapport aangeboden aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Het COKZ heeft met gepaste trots kennis genomen van de uitkomsten van het rapport en is voornemens de ingeslagen weg ook in 2022 voort te zetten met aandacht voor de diverse aanbevelingen uit het evaluatierapport.

Meer weten over de evaluatie en de aanbevelingen die zijn gedaan aan het COKZ?

Zie de onderstaande publicatie en de aanbiedingsbrief van de minister aan de Tweede kamer.
> Evaluatierapport COKZ
> Aanbiedingsbrief Tweede Kamer Evaluatie COKZ