Samengestelde Brexit en European vlag
31 januari, 2020
Nieuws

Brexit 31-01-2020

Publicatiedatum: 31 januari 2020

Brexit: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Op 1 februari is een overgangsperiode ingegaan, die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Read this information in English

Overgangsperiode tot 31 december 2020

Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK maken over hun toekomstige relatie.. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd. Maar de Britse premier Johnson heeft gezegd dat hij geen verlenging wil.

Lees het terugtrekkingsakkoord van EU en VK op de website Eur-lex van de Europese Unie.

Het akkoord bevat verder afspraken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Nieuwe relatie

De EU en het VK onderhandelen nu over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers zaken kunnen doen met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over rechten voor burgers. En over samenwerking op het gebied van veiligheid.
Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze onderhandelingen zijn afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. Deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken, dan komt er na de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit.
Nederland onderhandelt niet zelf met het VK. Dat doet de Europese Commissie namens alle 27 EU-landen die na de Brexit overblijven. De Commissie onderhandelt op basis van een zogeheten mandaat dat de EU-landen opstellen. In dat mandaat staat waarover de Commissie mag onderhandelen met het VK.

Exportcertificering

Voor de directe export van Britse eindproducten vanuit het VK naar derde landen zal de Europese Commissie een notificatie sturen over de huidige ontwikkeling. Het hangt echter van het derde land af of het bereid is deze overgangsperiode te accepteren en de status quo te behouden. Het verdient dan ook aanbeveling om hierover af te stemmen met de importeur in het desbetreffende derde land.