De pluimvee sector

Wet dieren voor dieren regelt o.a. het voorkomen en bestrijden van dierziekten.

  • Verordening (EG) nr. 2160/2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers
    Deze Verordening bevat voorschriften over de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers.
  • Verordening (EU) nr. 517/2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 welke betreft een doelstelling van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypes van salmonella bij legkippen van Gallus gallus
    Deze Verordening is een uitvoeringsverordening van Verordening (EG) nr. 2160/2003 welke betreft een doelstelling van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypes van salmonella bij legkippen van Gallus gallus.

Vindplaats regelgeving

Nederlandse regelgeving: via wetten.overheid.nl
Europese regelgeving: via https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Let op: Regelgeving wordt regelmatig aangepast. Zorg dat u de meest recente versie raadpleegt.

Veel gestelde vragen