De zuivel sector

In onderstaande Europese en Nederlandse regelgeving zijn specifieke bepalingen opgenomen over zuivelproducten, vooral ter bescherming van de benamingen van melk en zuivelproducten:

 • Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (“Integrale GMO-verordening”)
  In deze algemene Marktverordening zijn enkele specifieke bepalingen opgenomen ter bescherming van de benamingen voor melk en zuivelproducten. Zuivelproducten zijn producten die uitsluitend zijn verkregen uit melk. Stoffen die nodig zijn voor de bereiding van zuivelproducten, mogen worden toegevoegd zolang deze stoffen niet worden gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke vervanging van één van de bestanddelen van de melk. Voorbeelden van zuivelproducten zijn: wei, room, boterolie, karnemelk en kefir. Deze Verordening definieert ook magere, halfvolle en volle consumptiemelk.
 • Richtlijn 2001/114/EG inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk
  Deze Richtlijn bevat de eisen voor 3 soorten zuivelproducten met verschillende hoeveelheden vet: geëvaporeerde melk, gecondenseerde melk met suiker en melkpoeder. Als een levensmiddel voldoet aan deze eisen, dan moet de daarbij behorende benaming worden gebruikt. Dus als bijvoorbeeld een product voldoet aan de eisen voor magere melkpoeder, dan moet hiervoor de benaming “magere melkpoeder” worden gebruikt. Bij de meeste producten moet het melkvetgehalte worden vermeld.
 • Richtlijn (EU) 2015/2203 inzake voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten
  Deze Richtlijn bevat definities en etiketteringsvoorschriften voor de caseïne en caseïnaten.
 • Warenwetbesluit Zuivel
  In dit Warenwetbesluit zijn voorschriften opgenomen voor het gebruik van diverse zuivelbenamingen voor de Nederlandse markt, zoals yoghurt, vla, pap, chocolademelk, kaas en kwark. Alleen voor producten die voldoen aan de voorgeschreven eisen mogen de zuivelbenamingen worden gebruikt die zijn opgenomen in dit Warenwetbesluit.
 • Vrijstellingsregeling portieverpakkingen dik-vloeibare melkproducten
  Als de inhoud van portieverpakkingen van b.v. yoghurt of vla kleiner is dan 200 gram dan mag de inhoud worden aangegeven in grammen in plaats van in liter, centiliter of milliliter.
 • Regeling dierlijke producten
  Hierin staan de eisen vermeld voor Goudse kaas, Edammer kaas en Commissiekaas.

De Europese Verordening (EU) nr. 1308/2013 is in Nederland geïmplementeerd via de Wet Dieren.
De Europese Richtlijn 2001/114/EG is in Nederland geïmplementeerd via de Warenwetregeling Gedehydrateerde melk 2003.
De Europese Richtlijn (EU) 2015/2203 is in Nederland geïmplementeerd via de Warenwetregeling caseïne en caseïnaten 2016.

 

Veel gestelde vragen