De zuivel sector

De voorschriften voor smeerbare vetproducten zijn vastgelegd in Europese regelgeving:

  • Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (“Integrale GMO-verordening”)
    In deze Algemene Marktverordening zijn enkele specifieke voorschriften opgenomen voor het gebruik van de termen “boter”, “margarine” en “melanges” en de varianten met 3/4 vet, halfvol en met X% vet.

Deze Europese Verordening is in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten.

Veel gestelde vragen