De pluimvee sector

In onderstaande Europese regelgeving zijn de regels opgenomen voor contaminanten (verontreinigingen) en residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen en diervoeders:

  • Verordening (EG) nr. 1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen
    Deze Verordening bevat de maximumgehalten voor bepaalde verontreinigingen (contaminanten) in voedingsmiddelen. Voor kippeneieren en eiproducten zijn maximumgehalten opgenomen voor dioxinen en PCB’s.
  • Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige of dierlijke oorsprong
    Deze Verordening bevat maximumgehalten voor bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en van dierlijke oorsprong. Voor de eierindustrie zijn vooral de maximumgehalten voor diervoeder relevant.
  • Verordening (EU) nr. 37/2010 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong
    In deze Verordening zijn maximumgehalten aan residuen van diergeneesmiddelen vastgesteld voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Deze Europese regelgeving is in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Aanvullende Nederlandse eisen voor residuen van pesticiden zijn opgenomen in de Warenwetregeling Residuen van bestrijdingsmiddelen.

 

Veel gestelde vragen