De pluimvee sector

De volgende  Europese Verordeningen bevatten regels voor enzymen, additieven en aroma’s:

 • Verordening (EG) nr. 1332/2008 inzake voedingsenzymen
  Deze Verordening bevat regels voor in levensmiddelen gebruikte voedingsenzymen. Voedingsenzymen mogen alleen worden goedgekeurd en gebruikt als zij veilig zijn en als er een technologisch noodzaak is voor het gebruik. De consument mag niet worden misleid door het gebruik, bijvoorbeeld doordat een levensmiddel verser lijkt dan het is door het gebruik van een enzym. Er zal een Europese lijst van toegelaten enzymen worden opgesteld waarin wordt geregeld welke enzymen zijn toegestaan onder welke voorwaarden en met specificaties van de enzymen. Zolang er geen Europese lijst is, gelden nationale regels voor enzymen.
 • Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven
  Deze Verordening bevat regels over kleurstoffen, zoetstoffen en andere additieven. Levensmiddelenadditieven zijn stoffen die bewust aan voedingsmiddelen worden toegevoegd voor een bepaald technologisch doel. Een additief kan bijvoorbeeld worden toegevoegd om een levensmiddel te kleuren, om het beter houdbaar te maken of om het product steviger te maken. In de bijlagen bevat de Verordening lijsten met toegelaten additieven en de voorwaarden voor het gebruik ervan in categorieën van levensmiddelen.
  Op de website van de NVWA is uitgebreide informatie te vinden over de wetgeving voor additieven
 • Verordening (EG) nr. 1334/2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen
  Deze Verordening bevat regels voor aroma’s. Aroma’s zijn stoffen die niet bedoeld zijn om als zodanig geconsumeerd te worden en die aan levensmiddelen worden toegevoegd om hieraan geur en/of smaak te geven. De Verordening bevat een Europese lijst met aroma’s die zijn goedgekeurd voor gebruik in levensmiddelen met gebruiksvoorwaarden. Voor het gebruik van de term “natuurlijk” voor de etikettering van aroma’s gelden diverse eisen.

Deze Verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen.

 

Veel gestelde vragen