Kip
04 november, 2021
Nieuws

Vogelgriep vastgesteld bij vogels op een kleinschalige houderij in Parrega

Vogelgriep vastgesteld bij vogels op een kleinschalige houderij in Parrega

Nieuwsbericht | 03-11-2021 | 17:56

In Parrega (Súdwest-Fryslân, provincie Friesland) is bij (water)vogels van een particuliere eigenaar vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 200 dieren geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook geldt per vandaag een landelijk bezoekverbod voor vogelverblijfplaatsen waar risicovogels worden gehouden.

In een straal van 3 kilometer rond het bedrijf ligt 1 pluimveebedrijf. Dit bedrijf is geblokkeerd en wordt intensief gemonitord en onderzocht op vogelgriep. Er liggen 12 andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de besmette locatie.

Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Parrega. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Landelijke maatregelen

Sinds vandaag geldt (net als tot begin juli van dit jaar) een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Op deze vogelverblijfplaatsen is bezoek niet toegestaan, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor diergezondheid, volksgezondheid, of dierenwelzijn. Zie ook de toelichting van de regeling voor meer informatie.

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverkocht van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten en loopvogels, geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

 

Uitgelichte vragen uit Vraag&Antwoord vogelgriep versie 3 november 2021

Per 3 november is de landelijke bezoekersregeling aangescherpt.
Wat betekent dat precies? Er geldt een landelijk bezoekverbod voor alle vogelverblijfplaatsen met risicovogels. Het maakt hierbij niet uit of de vogels worden gehouden met als doel geld te verdienen, of niet. Onder “risicovogels” vallen gehouden hoenderachtigen, watervogels en loopvogels. Op deze vogelverblijfplaatsen is bezoek niet toegestaan, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor diergezondheid, volksgezondheid, dierenwelzijn. Een dierenarts mag bijvoorbeeld wel de stal in als sprake is van ziek pluimvee, maar een adviseur van de veevoerindustrie mag geen toegang hebben tot de stal om te beoordelen of de kippen goed groeien. Dit laatste is niet noodzakelijk voor diergezondheid of dierenwelzijn. Personeel van vogelverblijfplaatsen mag onder voorwaarden, zoals toepassen van hygiënemaatregelen, de vogelverblijfplaats betreden. Voor inrichtingen die met het oog op het verdienen van geld vogels houden, die geen risicovogels zijn (bijvoorbeeld kanaries of parkieten) gelden ook voorwaarden voor bezoekers. Op deze inrichtingen is bezoek verboden, tenzij de bezoekers een hygiëneprotocol volgen en er een registratie wordt bijgehouden van bezoekers.

Gebiedsmaatregelen bij een besmetting op een bedrijf.
Als er een uitbraak van vogelgriep is op een inrichting met andere vogels dan pluimvee (volgens de definitie hierboven, dus vogels die om een andere reden dan de productie van vlees, eieren of andere producten worden gehouden) en er zitten daar meer dan 50 in gevangenschap gehouden vogels, dan worden er ook een beschermingszone en een bewakingszone ingesteld. Het kan dan ook gaan om bijv. kippen die niet worden gehouden voor de productie van eieren, maar gewoon bij een particulier. De beschermingszone heeft een straal van 3 km rondom de besmette inrichting. De bewakingszone heeft een straal van 10 km rondom de besmette inrichting. In Nederland zijn de maatregelen in beide zones hetzelfde. We kunnen daarom ook spreken van een beperkingszone (van 10 km). Binnen de beperkingszone (het hele 10 km gebied).

Mag ik mijn eieren langs de weg verkopen?
Nee, in de beperkingszone, waar dus beperkingen gelden, is dit verboden. Afnemers of kopers mogen de eieren namelijk niet verplaatsen vanaf een inrichting.

Meer informatie over vogelgriep

Bedrijven en particulieren zoals hobbyhouders, kunnen vragen hebben over de uitbraak van vogelgriep. Voor informatie kunnen zij bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het telefoonnummer is: 088 042 42 42.

Informatie

> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep
> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/publicaties/2021/11/03/vragen-en-antwoorden-vogelgriep—versie-3-november-2021
> https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/publicaties/2021/05/28/vragen-en-antwoorden-vogelgriep-mei-2021
> https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
> https://www.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html